BEN - Българска Аварийна Мрежа

 • Какво представлява BEN (Bulgarian Emergency Network)?

Всеки вторник вечер радиолюбителите от Българската Аварийна Мрежа (Bulgarian Emergency Network) се срещат на 2м FM за да тренират и да участват в радио-комуникационни занятия. Ние се занимаваме с подготовка и извършване на обществено полезни дейности. Те могат да бъдат както предварително планирани: състезания, маратони, учения,  така и непредвидени:  природни бедствия, аварии или катастрофи. Трябва да бъдем подготвени. Предназначението на тази Мрежа е да се справи с подобни предизвикателства. Българската Аварийна Мрежа (BEN) се активира и при бедствия, възникнали на територията на България.

 • Рапорт:  

Във Вториник вечер Мрежата дава възможност на всички, чиято страст е радио-техниката, да помагат на хората в реални ситуации, да се учат и придобиват умения, както и да изпитат екипировката си. Ние не подбираме персонал за никакви цели или организации. Вместо да изграждаме строга ръководна йерархия,  предлагаме възможност на всеки да се обучи и тренира, за да придобие необходимите умения. Ние не се интересуваме каква е вашата професия, а просто желаем да бъдете компетентни, когато се наложи.

 • Философия на Мрежата:
 1. Имена на хора в даден списък не значат нищо. Важни са тези, които участват.
 2. Най важното качество е желанието да помогнеш. Всичко друго може да се научи.
 3. Не става дума за радиолюбителството. Става дума за тези от нас, които помагат на хората по начин невъзможен, без радио предаване.
 4. Сполучливата Мрежа има по-висок интелект от сумата на интелектите на участващите в нея.
 5. Участието, заедно с допуснатите и поправени грешки, са валутата на знанието. Искаме да бъдем отлични, а не да бъдем перфектни. Да си перфектен значи да си безгрешен.  Да си отличен означава да се учиш от допуснатите грешки при постигане на по-висок резултат.
 6. Доброволците могат да бъдат приети или отхвърлени, но не могат да бъдат принудени насила. Подобно на пчелите, те могат да се присъединят към семейството.
 7. Планът за реакция при катастрофа може да бъде съвсем елементарен: „Когато беда сполети България, просто се настройте на тази честота”. След това е също като играта на карти: изиграваш само собствената си ръка.
 8. Радиолюбителите могат да активират Мрежата, когато се налага, но тя се  разгръща, когато властите или съответните органи я оторизират.
 9. Живота, любовта и хората са най-важни,  всичко останало не е от съществено значение.
 •  Оперативна Територия:

Република България и или свързване с мрежи на съседни държави при необходимост.

 • Формат:

Заниятия в ефир, практически учения, тестване на апаратурата и придобиване на операторски умения. Очакваме да вземете участие и да научите нещо. Това не е мрежа за поздрави, социална кръгла маса или бюлетин за пътната обстановка.

 • Теми на Мрежата:
 1. Операционни задачи:  използване на тактически опознавателни знаци, работа с хора без радиолюбителски лиценз;
 2. Екипировка:  преносими антени, батерии, ремонт  и възстановяване при повреда на екипировката;
 3. Организационни задачи: Аварийни комадни центрове, активационни процедури на Мрежата и процедури при деактивация.
 • Мрежови Ефир:

Р3, Р2, Р1 

 • Дейност:

Мрежата е дейност, а не отделна организация. Участниците в нея могат да получат реален опит за действие при бедствени и аварийни ситуации.

 • Участници:

Мрежата няма никакви членски  такси или налози. Всички радио оператори са добре дошли да се включат, без значение какъв е техния опит. Единственият критерий е да имат радиооборудване, подходящо за връзка на честотите на Мрежата, да имат радиолюбителски лиценз и желание да ги ползват за общото благо. Радиолюбители от съседни държави също могат да вземат участие.

 • Очаквания:

Да се забавляваме, като това не е най-важната задача. Оборудването ще бъде тествано. Грешки ще бъдат допускани, но знанията и уменията ни ще се подобряват.