« Новини

BEN - Българска Аварийна Мрежа

30 Октомври 2017

На 28 Ноември, организация СУАТбг с любезното участие на координатора по аварийните комуникации Стефан Александров, както и радиолюбители от цалата страна най любезно ви кани да се включите в провеждането на тренировъчна мрежа за аварийни комуникации - BEN.

В мрежата могат да участват всички Български радиолщбители притежаващи лиценз за работа в обхвата на УКВ. За да се запознаете с дейността на мрежата моля прегледайте секция BEN в страницата. Всички които имат желание да се регистрират за участие, моля да го направят чрез регистрационната форма в страницата. 

Всички регистрирали се ще получат документи свързани с работата, организирането и воденето на мрежата, както и сценарий по който ще премине тренировката. Всички които са поели ангажимент да участват в мрежата ще трябва да предадат протокол от тренировката обратно за да могат да бъдат публикувани на страницата. Това ще даде възможност тези които не са имали възможността да се участват да се запознаят със резултатите и в следваща тренировка да могат да се присъединят.

Изберете