« Полезна информация

Основни принципи за радио комуникация в аварийна обстановка

 1. Стремете се да не правите излишен QRM, запазвайки мълчание докато не ви извикат. Има само два случая, когато можете самоволно да се включите в аварийната мрежа:
  1. Ако фактически сте в бедствена ситуация.
  2. Ако станцията , която ръководи мрежата има нужда от помощ, каквато само вие можете да предоставите веднага.
 2. Наблюдавайте установените аварийни честоти. Много райони включително и България имат такива, предназначени за извънредни комуникации.
 3. Избягвайте да разпространявате слухове. Предавайте само факти и в никакъв случай догадки или предположения. Не повтаряйте съобщения освен ако не  сте опълномощени от първоизточника. В такъв случай предавайте дума по дума без изменения.
 4. Бъдете ефикасни. По добре е да се работи в екип отколкото индивидуално.
 5. Придържайте се към автентичността. Всички официални съобщения трябва да са в писмена форма и с подпис на подателя.
 6. Избирайте вида на предаването и честотния диапазон според нуждата.
 7. Използвайте разумно честотните канали. Целта е спасяване на човешки живот и собственост. Ползвайте аварийните или обикновените честоти за най-ефикасно предаване на съобщенията.
 8. Не излъчвайте неадресирано. Аварийните комуникации са двустранни, а не радиоразпръскване за широката публика.
Изберете