« Полезна информация

Предимства на различните видове работа

Телеграф  - CW

 1. По малко смущения на любителските обхвати.
 2. Поверителност на предаваната информация в случай на интерес от страна на публиката.
 3. Проста приемо-предавателна апаратура.
 4. Достоверност при записването на съобщенията.
 5. Покрива големи разстояния при малка мощност, икономично захранване и устойчивост на смущения.

Телефония – Voice (FM, AM, SSB)

 1. Предпочитани за портативна и мобилна работа.
 2. Наличие на повече подготвени оператори.
 3. Бърз обмен при необходимост от оперативни инструкции.
 4. Възможност за присъединяване към други телефонни системи.
 5. Възможност да се включи всеки от публиката, без досегашна подготовка.

Цифрови  - BPSK31, Packet, Pactor, Amtor и др.

 1. Висока шумоустойчивост
 2. Поверителност на предаваните данни.
 3. Множество подготвени станции
 4. Висока достоверност на предаваните съобщения.
 5. Разнообразие в типа на предаваните данни, включително изображения.