Проекти

От основаването на Сдружението до момента сме реализирали и продължаваме да работим по редица проекти свързани с популяризирне, подпомагане и разширяване на радиолюбителската дейност в България, както в нормални, така и в аварийни условия.

Повече информация за проектите над които се трудим очаквайте скоро.