ЗА СДРУЖЕНИЕ „СУАТ БГ”

Какво е SWAT Special Wireless Activity Team?

В буквален превод означава Специализиран екип за безжични комуникации.

SWAT.bg е сдружение с нестопанска цел, създадено да подпомага обществото и държавните институции по време на бедствия и аварии.

Приоритетите на СУАТ БГ са :

  • Да подпомага обществото при извънредни обстоятелства (бедствия, аварии, катастрофи и други) с изграждане и организация на информационна и радио-комуникационна система.
  • Да оказва хуманитарна помощ при извънредни обстоятелства чрез осъществяване на радиомост.
  • Да обединява усилията и съгласува интересите на физическите и юридически лица за развитие и популяризиране на радиолюбителството сред населението.
  • Да популяризира радиолюбителското хоби сред подрастващите.
  • Да изгради ретранслатори в 27 MHz – вия „CB” обхват за граждански нужди тип "Папагал" на каналите за спешни повиквания.
  • Създаване на клуб, в който да се провежда реално обучение на тема радиолюбителство и комуникации по време на бедствия и аварии .
  • Изграждане, поддръжка и развитие на APRS (Automatic Packet Reporting System) мрежата на територията на Р. България.
  • Изграждане, поддръжка и усъвършенстване на VHF и UHF ретранслаторната мрежа на територията на Р. България.
  • Изграждане на постоянни контакти със сродни организации включително с БЧК, националната полиция, гражданска защита и др.
  • Изграждане и поддържане на регионални клонове, чрез аналогови, цифрови и други средства за предаване на информация.
Изберете